Historia zwardońskich okolic

Zwardoń to miejscowość położona w województwie śląskim w powiecie żywieckim w gminie Rajcza. Jest to wioska graniczna ze Słowacją i leży w paśmie Beskidu Żywieckiego [info na wikipedia.org/wiki/beskid,zywiecki]. Ze względu na swoje przygraniczne położenie oraz fakt, że leży w paśmie górskim bez wątpienia można powiedzieć, że jest przykładem jednej z miejscowości o profilu turystycznym, w której rozwija się nie tylko turystyka górska, ale również sporty zimowe i bogata baza noclegowa [oferty na ].

Historycznie miasto nie należy do najstarszych w regionie, datowanie jego powstania jednak nie jest dokładnie znane. Niektóre zapiski mówią, że był to XVII wiek, ale inne podania zapisane przedstawiają, że w miejscu gdzie obecnie leży Zwardoń już wcześniej działała mała przygraniczna osada. Pierwsze wieki funkcjonowania miejscowości to założenie osady przez braci Zwardoń, stąd również pochodzi nazwa miejscowości. Osada zajmowała się głównie hodowlą i wypasem owiec i bydła. Wypasem zajmowali się prawdopodobnie tak jak na większości górzystych terenów pasterze Wołoscy. Za czasów panowania Józefa II przez miejscowość przeprowadzono bardzo ważny trakt komunikacyjny, który niewątpliwie przyczynił się do dalszego i prężnego rozwoju miejscowości. Trakt przebiegał przez jedną z przełęczy, Przysłop i nosił nazwę traktu cesarskiego.

Kolejne lata to zmiana właścicieli, w latach 70. XIX wieku dobra te weszły w skład dóbr, którymi mogła poszczycić się sławna rodzina Habsburgów. Przełomowy czas dla Zwardonia to roku 1884, kiedy to została otworzona kolej biegnąca z Żywca do Czadcy, czyli przygranicznej miejscowości położonej po Słowackiej części. Był to przełom w dziedzinie turystycznego rozwoju miasta, który spowodował, że do małej przygranicznej miejscowości o urokliwym krajobrazie i korzystnym mikroklimacie koleją jeździły pociągi pośpieszne z takich miejscowości jak Kraków, Wiedeń, Lwów. Budowa kolei spowodowała szybki wzrost zainteresowania się osiedleniem na tych terenach przez ludność napływową. Wzdłuż biegnącej linii kolejowej już przed przejazdem pierwszych pociągów zaczęły powstawać domostwa. Ludzie zwabieni zarobkiem zaczęli osuszać trzęsawiska i niewygodne leśne tereny przystosowywać do życia. Na Dzień Dziecka 1891 roku Zwardoń jeszcze bardziej się rozwinął, ponieważ w tym czasie otworzono Urząd Pocztowy. Kolejne lata to dalszy rozwój tej przygranicznej miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *